BESPLATNA MONTAŽA I PREVOZ (za kupovine preko 25.000 dinara i udaljenost 30 km od salona)

Politika privatnosti

Kada posetite internet stranicu www.simpo.rs, SIMPO ad ne prikuplja podatke koji bi omogućili vašu identifikaciju (kao što su ime i prezime, e-mail adresa itd.). Na internet stranici se ne možete registrovati a ni obaviti kupovinu. Deo “Korpa” na internet stranici služi za proračun cene jednog ili više proizvoda, ali preko nje nije moguće obaviti kupovinu već je ona isključivo informativnog karaktera i u potpunosti anonimna tj. za njeno korišćenje nije potrebno da ostavite svoje lične podatke.

Naša internet stranica koriste kolačiće (Cookies). Kolačić je tekstualna datoteka koja se čuva na Vašim uređajima (na računaru, tabletu ili mobilnom telefonu).

Koristimo sledeće kolačiće:

Kolačiće sesije – koji se brišu nakon isteka sesije pretraživača, odnosno nakon zatvaranja pretraživača.

Neophodne kolačiće – koji su potrebni za pravilno funkcionisanje internet prezentacije. Bez njih se ne može garantovati funkcionalnost internet prezentacije.

Google analytics kolačiće – informacije koje dobijamo putem ovih kolačića govore nam kako koristite našu internet prezentaciju. Informacije koje dobijamo putem Google analytics platforme koristimo za unapređenje sadržaja i funkcionalnosti internet prezentacije. U podešavanjima pretraživača možete izbrisati ove kolačiće, ali u ovom slučaju možda nećete moći koristiti sve funkcije internet prezentacije. Google neće moći da prikuplja i obrađuje podatke putem kolačića ako instalirate dodatak na pretraživač koji se nalazi na linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sve kolačiće možete obrisati iz vašeg internet pretraživača (u delu „Podešavanja“ na samom pretraživaču) i time onemogućiti njihovo korišćenje. Ovaj postupak trebate ponoviti za svaki internet pretraživač ponaosob u slučaju da koristite više njih. Ako onemogućite kolačiće i dalje možete pregledati internet stranicu ali će neke mogućnosti biti ograničene što se može odraziti na funkcionalnost sajta.

SIMPO zadržava pravo da ažurira ili izmeni ovu politiku u bilo kom trenutku i bez najave. Ukoliko SIMPO izvrši izmenu ove politike, nova verzija će biti postavljena na internet stranici. Korisnici su obavezni da redovno pregledaju ovu politiku kako bi u svakom trenutku bili upoznati sa politikom privatnosti.

Molimo Vas da pažljivo pročitate i Uslove korišćenja.

Podatke koji se prikupljaju kroz kontakt formu na stranama Kontakt i Reklamacije (ime, prezime i e-mail, broj telefona) SIMPO ad će koristiti samo kako bi dao odgovor na Vaš upit. Na ovaj način prikupljene podatke SIMPO ad neće ustupati trećim licima. Način obrade podataka o ličnosti prikazan je u dokumentu Obrada podataka o ličnosti. Klikom na dugme „Pošalji“ dajete pristanak na obradu svojih podataka o ličnosti na način objašnjen u pomenutom dokumentu.