BESPLATNA MONTAŽA I PREVOZ (za kupovine preko 25.000 dinara i udaljenost 30 km od salona)

Osnovni podaci

Naziv

SIMPO ad VRANJE

Skraćeni naziv

SIMPO ad

Adresa

Radnička 12, 17500 Vranje, Republika Srbija

MATIČNI BROJ

07105681

PIB

100549457

LOKACIJA

Sedište SIMPA i glavni proizvodni kapaciteti nalaze se u Vranju, na jugu Srbije i Koridoru 10 koji spaja Severnu i Srednju Evropu sa Južnom Evropom. Vranje je udaljeno 110 km od Niša i 347 km od Beograda. Najbliži aerodromi su u Nišu i Skoplju (91 km).

Menadžment

ORGANI DRUŠTVA

SIMPO ad organizovan je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima kao dvodomni sistem.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Predsednik skupštine akcionara
Punomoćnici akcionara

NADZORNI ODBOR

BOBAN PETROVIĆ – predsednik
GORAN JOVIĆ – član
MIROSLAV NEŠIĆ – član
SLAĐANA BACKOVIĆ – član
EVICA PETROVIĆ – član

IZVRŠNI ODBOR

SLAĐAN DISIĆ
Generalni direktor i
Predsednik izvršnog odbora

IVAN ILIĆ
Izvršni direktor za proizvodnju