BESPLATNA MONTAŽA I PREVOZ (za kupovine preko 25.000 dinara i udaljenost 30 km od salona)

Pretraga
Close this search box.
Pretraga
Close this search box.

Osnovni podaci

Naziv

SIMPO ad VRANJE

Skraćeni naziv

SIMPO ad

Adresa

Radnička 12, 17500 Vranje, Republika Srbija

MATIČNI BROJ

07105681

PIB

100549457

LOKACIJA

Sedište SIMPA i glavni proizvodni kapaciteti nalaze se u Vranju, na jugu Srbije i Koridoru 10 koji spaja Severnu i Srednju Evropu sa Južnom Evropom. Vranje je udaljeno 110 km od Niša i 347 km od Beograda. Najbliži aerodromi su u Nišu i Skoplju (91 km).

Menadžment

ORGANI DRUŠTVA

SIMPO ad organizovan je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima kao dvodomni sistem.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Predsednik skupštine akcionara
Punomoćnici akcionara

NADZORNI ODBOR

GORAN JOVIĆ – predsednik
TATJANA MATIĆ – član
MIROSLAV NEŠIĆ – član
MILOVAN BOJIĆ – član
EVICA PETROVIĆ – član

IZVRŠNI ODBOR

SLAĐAN DISIĆ
Generalni direktor i
Predsednik izvršnog odbora

IVAN ILIĆ
Izvršni direktor za proizvodnju

SRĐAN JOVIĆ
Izvršni direktor za pravne i opšte poslove