UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE, UPOTREBU I ODRŽAVANJE NAMEŠTAJA OD OPLEMENJENOG  MEDIJAPANA, IVERICE I PUNOG DRVETA

Prilikom upotrebe i održavanja nameštaja od drveta treba se pridržavati sledećih uputstava:

 

- Ne otvarajte vrata nameštaja više od prečnika koji je predviđen za normalno otvaranje. Isto pravilo važi i za fioke, koje uvek treba otvarati jednu po jednu. Izbegavajte držanje za vrata ili za fioke, i obratite pažnju da ne udarate po površinama koje su od stakla ili ogledala.

 

- Izbegavajte da preopteretite nameštaj, pregrade i police teškim predmetima. Opteretite ih maksimalno sa 15 kg po dužnom metru, vodeći računa da težinu ravnomerno rasporedite.

 

- Sve proizvode treba upotrebljavati prema njihovoj nameni, izbegavajte da stajete nogama na njih, posebno izbegavajte da se klatite na stolicama.

 

- Proizvodi ne smeju biti izloženi direktnom uticaju sunčevih zraka, kao ni direktnom izvoru toplote.

 

- Čišćenje lakiranih površina obavljati mekom pamučnom ili mikrofiber poluvlažnom krpom, a zatim suvom krpom. Matirane površine ne treba mnogo pritiskati i dugotrajno trljati krpom jer će se na tim mestima pojaviti sjajna površina.

 

- Po nameštaju se ne smeju vući razni grubi predmeti, ne sme se udarati tvrdim i oštrim predmetima, ne smeju se odlagati vrući predmeti sa temperaturom preko 30°C (pegla i sl.), kao ni upaljene cigarete, upaljene sveće i dr.

 

- Treba voditi računa da ne dolazi do prosipanja i dužeg zadržavanja vode i drugih tečnosti kao što su alkohol, kafa, sok, vino i slično jer će u suprotnom na nameštaju ostati mrlja.

 

- Prilikom pomeranja, nameštaj ne treba vući po podu, već pomerati podizanjem.

 

- Nameštaj uvek koristiti prema uputstvu koje se nalazi u paketu proizvoda.

DRUŠTVENE MREŽE

All rights reserved         Copyright by SIMPO ad  2017.

C

R

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE, UPOTREBU I ODRŽAVANJE NAMEŠTAJA OD OPLEMENJENOG  MEDIJAPANA, IVERICE I PUNOG DRVETA

Prilikom upotrebe i održavanja nameštaja od drveta treba se pridržavati sledećih uputstava:

 

- Ne otvarajte vrata nameštaja više od prečnika koji je predviđen za normalno otvaranje. Isto pravilo važi i za fioke, koje uvek treba otvarati jednu po jednu. Izbegavajte držanje za vrata ili za fioke, i obratite pažnju da ne udarate po površinama koje su od stakla ili ogledala.

 

- Izbegavajte da preopteretite nameštaj, pregrade i police teškim predmetima. Opteretite ih maksimalno sa 15 kg po dužnom metru, vodeći računa da težinu ravnomerno rasporedite.

 

- Sve proizvode treba upotrebljavati prema njihovoj nameni, izbegavajte da stajete nogama na njih, posebno izbegavajte da se klatite na stolicama.

 

- Proizvodi ne smeju biti izloženi direktnom uticaju sunčevih zraka, kao ni direktnom izvoru toplote.

 

- Čišćenje lakiranih površina obavljati mekom pamučnom ili mikrofiber poluvlažnom krpom, a zatim suvom krpom. Matirane površine ne treba mnogo pritiskati i dugotrajno trljati krpom jer će se na tim mestima pojaviti sjajna površina.

 

- Po nameštaju se ne smeju vući razni grubi predmeti, ne sme se udarati tvrdim i oštrim predmetima, ne smeju se odlagati vrući predmeti sa temperaturom preko 30°C (pegla i sl.), kao ni upaljene cigarete, upaljene sveće i dr.

 

- Treba voditi računa da ne dolazi do prosipanja i dužeg zadržavanja vode i drugih tečnosti kao što su alkohol, kafa, sok, vino i slično jer će u suprotnom na nameštaju ostati mrlja.

 

- Prilikom pomeranja, nameštaj ne treba vući po podu, već pomerati podizanjem.

 

- Nameštaj uvek koristiti prema uputstvu koje se nalazi u paketu proizvoda.

DRUŠTVENE MREŽE

USLOVI KORIŠĆENJA

POLITIKA PRIVATNOSTI

All rights reserved         Copyright by SIMPO ad  2017.

C

R