NAZIV

SKRAĆENI  NAZIV

ADRESA

MATIČNI BROJ

PIB

SIMPO ad Vranje

SIMPO ad

Radnička 12, 17500 Vranje, Republika Srbija

07105681

100549457

LOKACIJA

Sedište SIMPA i glavni proizvodni kapaciteti nalaze se u Vranju, na jugu Srbije i Koridoru 10 koji spaja Severnu i Srednju Evropu sa Južnom Evropom. Vranje je udaljeno 110 km od Niša i 347 km od Beograda. Najbliži aerodromi su u Nišu i Skoplju (91 km).

MENADŽMENT

ORGANI  DRUŠTVA

SIMPO ad organizovan je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima kao dvodomni sistem.

SKUPŠTINA  AKCIONARA

Predsednik skupštine akcionara

Punomoćnici akcionara

NADZORNI  ODBOR

BOBAN PETROVIĆ - predsednik

GORAN NIKOLIĆ - član

MIROSLAV NEŠIĆ - član

IZVRŠNI  ODBOR

SLAĐAN DISIĆ

generalni direktor i predsednik izvršnog odbora

 

IVAN ILIĆ

izvršni direktor za proizvodnju

 

NEBOJŠA STOJILJKOVIĆ

izvršni direktor za pravne i opšte poslove

DRUŠTVENE MREŽE

prijavite se za newsletter

DRUŠTVENE MREŽE

prijavite se za newsletter